053 300 1738 |

Privacybeleid

Contactgegevens
De Kornuiten
Markt 2, 7481 HT Haaksbergen
Mail: info@dekornuiten.com
De Kornuiten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Boy te Koppele is het aanspreekpunt rondom privacy en hij is te bereiken via info@dekornuiten.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, zie punt 4. en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website verwerkt geen bijzondere / gevoelige persoonsgegevens.

Doel
De Kornuiten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het opnemen van contact op basis van uw aanvraag.

– Verbeteren van de website, aan de wensen van onze klanten.

– Het reageren op sollicitaties op de website.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan één maand strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, de doelen zijn:

– Gedurende de sollicitatieprocedure.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Kornuiten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Recht op inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Kornuiten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekornuiten.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Kornuiten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
De Kornuiten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dekornuiten.com of kom langs.

Wij zijn tijdelijk bereikbaar op een ander nummer: 06 – 33 99 83 19
U kunt dit nummer bellen voor reserveringen en vragen.

Met vriendelijke groet,

Team van de Kornuiten

 

Wij zijn op vrijdag 27 mei vanaf 18:00 gesloten in verband met een personeelsuitje.